Anne van Dalen | Anne
2
archive,author,author-anne-admin,author-2,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Er staan heel spannende dingen te gebeuren waarover ik graag vertel. Mensen die me langer kennen dan vandaag zijn inmiddels wel gewend dat dingen nogal eens anders lopen dan vooraf bedacht. Ook nu is dat het geval.

 
De stand van zaken financieel
Wat inkomen betreft ga ik het per 1 juni rooien van 340 euro per maand. Dat is warempel geen sinecure maar waar een wil is is een weg. Ik hoop natuurlijk dat méér mensen bereid willen zijn om bij te dragen aan mijn kunstenaarsleven want met elke nieuwe deelnemer aan ‘jegeldofjeleven’ gaat mijn inkomen met 10 euro omhoog. Vooralsnog prijs ik me gelukkig met de enthousiaste supporters van nu.

 
Ondanks sloop toch uit de knoop
Deze zomer begint met een doe-het-zelf bouwpakket. Dat zit zo. Tweeënhalf jaar woon en werk ik al antikraak in een schoolgebouw en binnenkort komt daar een einde aan. Inmiddels is de cv-ketel afgekoppeld en verwijderd (het ding wordt hergebruikt in een ander gemeentelijk pand) en dat is de voorbode voor de sloopkogel. Die staat gepland voor oktober. Jammer. Heel jammer. Net nu meer mensen mijn werk beginnen te waarderen, net nu Zwijndrechtenaren schoorvoetend de weg naar de kunstsalon vinden, net nu dreig ik dakloos te worden.
Stressen over geld en onderdak maakt sjacherijnig, afgunstig en vooral zuur. Niet leuk voor de mensen in mijn omgeving en niet leuk voor mezelf. Na máánden vruchteloos zoeken naar andere woonruimte en zeuren om centen hak ik begin juni de knoop door. Aan de periode van piekeren is een eind gekomen. Nu is het tijd om in actie te komen!

 
Als zich geen váste woon- en verblijfplaats aandient, dan maar een losse. En als ik dan toch mobiel ga, dan graag in stijl. Het kan maar een ding betekenen: de NOMAD. Voor wie niet weet wat dat is, een NOMAD is een fietscamper. Een zelf-aangedreven sleurhut. Een bed op wielen. Een slakkenhuis. Een bouw-het-zelf mobiel huisje. In juni, juli en augustus bouw ik een mini-camper en als in oktober de sloopkogel verschijnt haak ik mijn kunstkar achter de fiets en trek ik het land in: #jegeldofjeleven gaat op avontuur!

 
Helpen?
Het ontwerp van de NOMAD is supersimpel maar vergt wel precisie. In theorie is het hele gevaarte door 1 persoon te bouwen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Zo nu en dan komt een extra paar handen zeker van pas. Het streven is om begin september rijklaar te zijn. Ben je nieuwsgierig, wil je komen kijken of wil je helpen met de bouw? Laat van je horen!

 
Planning
1) bouw van de fietscamper én een nieuwe website met o.a. foto’s van het bouwproces
2) geschikte ligfiets vinden (model driewieler met 1 wiel voor en 2 wielen achter)
3) promotie
5) vertrek

 
Veiling!
Kom op 1 september vooral naar Zwijndrecht want dat is de dag van DE GROTE ‘IK VERTREK’ KUNST- EN BOEDELVEILING waarbij zoveel mogelijk van mijn kunst en huisraad geveild wordt. De opbrengst van deze veiling komt geheel ten goede aan de kunstkar. Omdat mijn leven en kunstenaarschap gewoon doorgaat, óók onderweg!

 
De bedenker van de NOMAD
Link naar de website van Paul Elkins: http://www.elkinsdiy.com/mobile-shelters/micro-airstream-bike-camper/      Filmpje van de bouw: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0BJxTfSqiZ4

 
.

Koekoek!
 
Er moet me wat van het hart. Boos ben ik. Heel boos. Pislink. Woedend. Op het onredelijke af. Zojuist keek ik de documentaire ‘Goodiepal’ van, door, met en over Parl Kristian Bjørn Vester, een Deense kunstenaar die de meest verbluffende acties uithaalt, in het openbaar, wereldwijd, even onbevreesd als onbevangen. Zoals hij doet lukt mij niet. Hoeft ook niet zult u misschien denken, alle mensen zijn ongelijk. Toch ervaar ik maatschappelijke druk om me uitwaarts te profileren. Simpelweg leven om te leven is, zo voel ik, niet acceptabel. Mijn (kunstenaars)bestaan moet, in ‘s werelds ogen, gerechtvaardigd zijn. De kunstenaar wordt bovenop de artistieke prestatie ook nog geacht ondernemerschap ten toon te spreiden. Ik moet er een aansprekende persoonlijkheid op na houden, een goed verhaal hebben, gladde verkooppraatjes en wat dies meer zij. Slechts voor zeldzame, talentvolle excentriekelingen zoals bijvoorbeeld een Heijboer wordt, zo lijkt het, een uitzondering gemaakt: zulks asociaal gedrag wordt getolereerd mits het geëxploiteerd kan worden. Wie het waagt om niet te beschikken over het totaalpakket aan zogenaamd sociale en/of professionele vaardigheden, die heeft dikke pech. Dat maakt me boos want met pech heeft het niks te maken. Wat het wél is, is uitsluiting.

 
De ene mens oordeelt over de andere mens en al die oordelen samen worden omgevormd tot een cultuur, een maatschappij bestaand uit individuen die gezamenlijk bepalen wat wenselijk en onwenselijk is. Om als persoon te mogen bestaan – zo wil de contemporaine ideologie der economen – moet de mens aantoonbaar van waarde zijn. Of tenminste de indruk wekken dat hij en zij een zekere waarde vertegenwoordigt. Anders gezegd: men moet het idee hebben dat ik iets voorstel. Als ik niet zichtbaar van nut ben, ben ik nutteloos en mag ik worden genegeerd, uitgekotst, verstoten, uitgesloten. Die overtuiging dat alleen dát wat dienstig is ook van waarde is, zit diep verstopt in ons reptielenbrein. We bezitten een collectief oerinstinct, nodig om te overleven. Als groep kennen we een zekere mate van mededogen dat maakt dat een enkele zonderling of kneus nog wel wordt getolereerd. Komt echter het overleven van de groep in gevaar, dan kent het collectief geen meelij. Wie op zulke momenten niet mee kan komen raakt achterop en sterft.

 
Keren we terug naar het heden dan vertelt de voorhoofdskwab van ons moderne brein ons dat die overlevingstactiek overbodig is. Met meer dan 7 miljard exemplaren is ons voortbestaan echt wel gegarandeerd. (Er zijn wetenschappers die menen te weten dat we juist aan overpopulatie ten onder gaan.) In de wereld van nu kunnen we ons derhalve veroorloven genereus te zijn. Waar in het vroegste oerverleden alleen plaats was voor groepsgenoten die aantoonbaar zorgden voor de primaire behoeften, is vandaag de dag meer dan genoeg ruimte voor wat ik voor het gemak maar even noem de ‘schijnbaar nuttelozen’. Schijnbaar geeft aan dat er meer achter zit dan het eerste gezicht doet vermoeden want laten we wel wezen ‘nutteloos’ is een subjectief begrip. Wie of wat bepaalt eigenlijk de nutteloosheid der dingen? Wat voor de een geldt, geldt niet voor de ander en vice versa. Een magnetron én een oven? De techniek heeft gezorgd voor integratie van die twee. Losse ovens zouden daardoor nutteloos zijn. Ander voorbeeld: muziek. Muziek staat beslist niet op nr1 in de piramide van Maslov al zullen velen beweren niet zónder te kunnen. Het toont wel aan hoe enorm subjectief we zijn bij het bepalen van wat we, maatschappelijk gezien nutteloos vinden.
 

Wat nu als wat ik uitspook niet naar uw zin is? U kunt me er op aanspreken: hé jij daar, stop eens met wat je doet, ga doen wat ík wil. U kunt wegkijken, me negeren. Maar als ik in mijn activiteiten volhard zult u zich over mij in negatieve bewoordingen uitlaten: stomme trut, hou op met die onzin, ga iets nuttigs doen! En op termijn zult u me uit het nest duwen zoals koekoeken doen teneinde hún kroost te laten floreren. In een wereld vol koekoeken lijkt geen plek te zijn voor karekieten, graspiepers of tuinfluiters. Lijkt. Want, zo moet u weten, zonder karekiet geen koekoek! O wee als u álle eieren uit álle nesten van álle vogels over de nestrand kiepert. U zou het volgend broedseizoen tot ontdekking komen dat er voor uw ‘aantoonbaar waardevolle’ koekoekseieren geen geschikt leennest meer te vinden is. Kortom: wij die in uw ogen nutteloos zijn, wij zijn het die maken dat u uw ei kwijt kunt. In vogeltermen heten we daarom waardvogels. Omdat wij van waarde zijn voor u, de parasiet.
 
 
.

 
Autodidact

 
“Je leidt jezelf dus op aan je eigen academie”, oppert goede vriend en weldoener C. tijdens onze tigste lekker-eten-date waarbij de voortgang van mijn werk telkens uitgebreid over tafel gaat. Hm ja, zo zou je het kunnen stellen. Als we 2015 – het jaar waarin ik mezelf tot kunstenaar uitriep – zien als moment van intrede dan zal 2018 het jaar worden van mijn afstuderen.
Eens kijken wat Kunstacademia daarover te melden heeft. De verwachting die men van de vierdejaars kunstenaar-in-opleiding heeft, luidt: Je maakt je eigen ambities bespreekbaar. Je richt je op onderzoeksgebieden. Tijdens je stage kun je de beoogde kunstpraktijk vanuit een breder perspectief op het werkveld en de wereld overdenken. Conclusies en consequenties uit je stage neem je mee in je onderzoeksvoorstel voor je examen. Gemeenschappelijke invalshoeken en onderzoeken worden ondergebracht in een eindexamenexpositie waarvan je met je medestudenten de vorm en inhoud bepaalt. (AKV/StJoost)

Hoe het jou (de lezer) gesteld is weet ik niet, maar zulke taal bezorgt mij acuut pukkeltjes. Volgens mij staat er zoiets als dit: je bedenkt waar je naar toe wilt, je kijkt eens om je heen, je probeert het een en ander en je vertaalt dat alles naar wat het voor/volgens jou betekent. Tenslotte draai je er een drol van en zeg je ‘kijk mama, heb ik gemaakt’. Het is niks anders dan wat jij en ik vanaf het moment van geboorte dagelijks doen. We noemen het leven. De kunst van leven – levenskunst – beoefenen we allemaal. Elke dag opnieuw tot aan onze laatste snik. Er is geen dag die we kunnen overslaan. We kunnen niet met een ander ruilen. Geen mens die het van ons overneemt. Hoe zit het dan met die zelf-doen kunstacademie van me.

 
1e jaar

In de afgelopen drie jaar heb ik mijn eerste stapjes gezet, tandjes gekregen en woordjes gebrabbeld. Het eerste jaar ligt de focus op zwerfafval. Het is een logisch uitvloeisel van de zwerfafvalreis die ik het jaar ervoor aflegde [Een jaar lang trok ik blootvoets hardlopend door Nederland, overnachtte bij sponsors en onderweg raapte ik zwerfafval.] Ik houd me bezig met het materiaal, de betekenis en de impact die plastic heeft op mij, wij en maatschappij. Plastic fascineert me enorm en ik maak o.a. tijdelijke arrangementen op straat; samenstellingen op kleur & vorm en objets trouvée. Fotografie wordt een vast bestanddeel hetgeen leidt tot digitale beeldbewerking en -manipulatie. Gaandeweg verlegt mijn aandacht zich van buiten naar binnen, van de straat naar het zelf. Klassiek eerstejaars gedrag volgens Mr Motley’s 10-dingen-die-je-moet-weten-als-je-naar-een-kunstacademie-gaat. De kunstmatigheid van digitale fotografie, plastic en lichaamscultuur zet ik om naar gefotografeerde gemanipuleerde zelfportretten met o.a. op straat gevonden zonnenbrillen en plastic tasjes. Ik doe een belangrijke ontdekking: het materiaal aan den lijve ondervinden voegt een wezenlijke ervaring toe aan het maakproces. Ik moet het vóelen.

 
2e jaar

In het tweede jaar leidt die ontdekking tot een materiaaloverstap. Van plastic zwerfafval naar plastic verf. Priegelen met een kwast doet me weinig dus die laat ik al gauw achterwege. Zonder pardon doop ik m’n vingers, m’n handen en al gauw mijn hele lijf in de verf. De zintuigelijke ervaring en het rechtstreeks overbrengen op papier geeft meer bevrediging, meer uitdrukking. Het resulteert in een serie zelfportretten van lichaamsafdrukken op levensgroot formaat. En dan is er de toevallige ontdekking op you tube van de colleges van fysicus Richard Feynman over de kosmos, quantumdeeltjes, koolstofatomen, het universum. Al luisterend vertaal ik zijn wetenschappelijke lessen in een serie met-de-hand-gemaakte abstracte schilderingen. Ik sluit dit 2e jaar af met – u raadt het al – een door mijzelf samengestelde expositie gecombineerd met de werken van twee verwante kunstenaars.

 
3e jaar

Een mens is nooit te oud om te leren en als auto-didacticus heb ik de vrijheid om zelf te bepalen hoe wat waar en bij wie ik te rade ga. Daar komt bij dat ik, in tegenstelling tot de jonge kunstacademie-student, al meerdere levens achter de rug heb. Zowel in breedte als in diepte levert dat voorsprong op en een vat vol ervaring en herinneringen om uit te putten. De kunst die ik ken uit mijn jonge jaren bekijk ik vandaag anders en opnieuw, frisser. Kunst van nu bezie ik in de context van wat er aan voorafging. Alles was, alles is en alles zal weer zijn. Ik ervaar momenten van diepgewortelde twijfel (Mr Motley 10-dingen-die….) en flitsen van genialiteit. Frustratie en inspiratie liggen met elkaar overhoop. Alles wat ik maak moet ineens betekenis hebben. Spontaniteit is ver te zoeken. Waar is mijn onbevangenheid gebleven? Kortom, het derde jaar ervaar ik als verrekte lastig. Het komt mijn artistieke vrijheid niet ten goede dat ik geplaagd word door chronisch gebrek aan financiële zekerheid en een onzekere woonsituatie. Als ik mezelf in een vlaag van verstandsverbijstering dan ook nog eens vastpin op het thema ‘geld’ is de chaos compleet. Niks komt nog uit mijn handen, ik heb mezelf in een hoek geschilderd. Pas na maandenlang gepruts in de marge verschijnt er een lichtpuntje.

Mijn bevrijding bestaat uit een drietrapsraket: erkennen van de situatie; verandering van omgeving; hulp van buitenaf. Een bezoek aan bevriend kunstenaar Keith Brighouse in Engeland geeft lucht en, fietsend door het heuvellandschap van Zuid-Yorkshire, ruimte. Bij terugkomst in Nederland ontvang ik via een vriendin een geweldigde gift bestaande uit restanten verf en oude doeken van Willem van Doorn, kunstenaar in ruste. Ik sta mezelf toe in vrijheid te werken – weg met het thema – en intuïtief te ervaren. Het doek, de verf en ik. Meer niet. Ik schilder als een gek en produceer doek na doek. Hoe minder ik nadenk hoe vlotter het proces. Doen gaat vóór denken. Vlagen van visie met een eigen verloop. Het verband tussen het ene en het andere werk ís er, daar hoef ik me niet bewust mee te bemoeien. Dit werk ontstaat in een periode zoals in het tweede jaar de body prints een periode weergeven. Zolang ik me er middenin bevind, houd ik me niet bezig met analyse of betekenis. Een dag wordt een week, een maand, drie maanden… en dan is het uit met de pret. Als een ballon waaruit beetje bij beetje de lucht ontsnapt zo voel ik me leeglopen. Een paar halfbakken pogingen nog en dat is het wel zo’n beetje. Vijfendertig doeken. Sommige herken ik direct als zijnde ‘goed’, andere vallen in de categorie ‘het heeft wel wat maar…’ en weer andere zijn óf buitenbeentjes óf ondermaats. Het is nu tijd om even afstand te nemen alvorens te oordelen. Het eindresulaat van deze serie werken vormt de basis voor weer een tentoonstelling.

 
Die expositie wordt de opmaat naar het vierde en laatste jaar van mijn zelf-doen kunstacademie in 2018: watch this space!

 
 
 
Mister Motley 10 dingen die je moet weten als…

 
HERHAALDE OPROEP
 
Beeldend kunstenaar zoekt (gratis) PAND te gebruiken als woning-atelier-galerie-salon

afmeting: van 100m2 tot 1000m2

voorzieningen: eenvoudig is goed genoeg. water/riolering, electriciteit, verwarming

periode: voor de duur van 4 jaar, liefst langer

locatie: ergens in Nederland (of net daarbuiten)

voorkeur: stille omgeving

bereikbaarheid: treinstation / OV

bijzonderheid: vrij van huur!

concrete tips graag mailen naar annevandalen@xs4all.nl
 

 
Broodnodig
Joepie! De vaart zit er in. In de laatste 2 maanden heb ik mijn mojo gevonden en dat vertaalt zich in een flinke stapel nieuw werk. Mijn manier van werken is en blijft gevoelsmatig, zonder voorschetsen, rechtstreeks vanuit beweging. Het stelt me elke dag voor nieuwe verrassingen. Soms levert zo’n verrassing een technische uitdaging, soms een geniale compositie, kleur zorgt voor valkuilen en hoogtepunten. Spontaniteit is in gevecht met bedachtzaamheid en ze winnen om beurten. Vers canvas kan niet snel genoeg aangesleept. Honger heb ik. Basaal. Banaal. Verf moet. Ontdekken moet. Ervaren moet. Vooruit moet. Een leeg doek is onweerstaanbaar als versgebakken tijgerwit. Doek na doek schrok ik op. Volgende! Waar die honger vandaan komt doet er niet toe. Ze is er en laat zich slechts kortstondig stillen. Meer!
 

 
Ondertussen dringt ook een andere zaak zich langzaam maar zeker naar de voorgrond. Woonruimte. Mijn huidige stek, zoals u weet, is op basis van antikraak (a €300 p/mnd) en zal naar verwacht medio volgend jaar komen te vervallen. Het is daarom noodzaak om nu alvast uit te kijken naar vervangende woonruimte, met name geschikt als atelier. Grootste wens… ruimte groot genoeg voor atelier, woning én galerie in één voor de prijs van nul euro. Ja, u leest het goed, nul euro. Met als enige inkomsten de maandelijkse schenkingen van totaal €500 kan ik huurkosten niet lang meer veroorloven. Huurvrij wonen&werken klinkt onmogelijk en misschien is het dat ook, maar wie niet vrwaagt die niet wint. Ik weet niet wáár, maar ergens – verscholen in een hoekje van Nederland – staat zo’n pand te wachten, te hopen, te dromen om door mij in gebruik genomen te worden. De grote truc is om het te vinden. Hoe meer mensen van deze zoektocht weten hoe groter de kans van slagen. Speurt u mee?

 

Beeldend kunstenaar zoekt PAND

te gebruiken als woning-atelier-galerie-salon

afmeting: min. 100m2 – max. 1000m2

voorzieningen: water/riolering, electriciteit, verwarming

periode: voor de duur van 4 jaar, liefst langer

locatie: ergens in Nederland (of net daarbuiten)

voorkeur: stille omgeving

bereikbaarheid: treinstation / OV

bijzonderheid: vrij van huur!

 

 
Nou da’s ook wat, maandenlang heb ik met probeersels geworsteld. Week na week braaf gedisciplineerd zitten ploeteren op wat het eerste grote werk van een serie geld-politieke portretten zou worden, loop ik in de laatste fase keihard de man met de hamer tegen het lijf. Knal boem! Ho! Stop! Waarvandaan deze blokkade midden op het pad, ik ben toch goed bezig zeker? Met een volle kwast in de hand staar ik naar het doek, hoogstens één dag werk nog. Maar nee, het wil niet langer. Prut! En daarmee bedoel ik niet alleen dit werk maar het hele idee van de serie. Alles is prut. Sterker nog, het onderliggende concept is fout. Oeps, wat zeg ik?! Je hoort het goed Anne, je benadering klopt voor geen meter. Door ‘je geld of je leven’ tot thema te bombarderen heb je jezelf in een artificiële constructie gewurmd die tegengesteld is aan je creatieve proces. Stop met het je willen bewijzen door halfslachtig gepiel met kwasten, kap nou met portretten die gelijkenis moeten vertonen. Hou op met het gekunsteld verwerken van geldbeeldspraak in figuratieve allegorieën… hoe kóm je erbij. Geen wonder dat je vastloopt. Jouw artistieke kracht zit niet in schildervaardigheid maar in de energie van het dóen, je ervaren van het materiaal. Accepteer je vergissing, geef toe dat je verdwaald was en keer terug naar het gebruik van je lijf, verf en overtuiging. Ja maar… niks te ja maar. Per se willen vasthouden aan wat je weet dat een doodlopende weg is, slaat nergens op. Het is even slikken, maar de ommekeer is ingezet.

 
Terug naar af, begin bij het begin. Met een handvol lege canvassen en een krat vol verf (zonder kwasten!) stiefel ik naar buiten, ons schoolplein op. (Het is een van de vele voordelen van antikraak wonen in een voormalig schoolgebouw, ruimte zat.) Dop eraf, een energieke armbeweging en hoppa, verf vliegt de lucht in en landt in klodders, spetters, slierten… met brede spontane armgebaren schuif, duw, smeer ik liters acryl in de richting waar ik voel dat het gaan moet. Binnen no time zit ik tot aan m’n oksels onder de verf. Zoekend naar vanzelfsprekendheid. Een eerste poging levert spontaan een spannende compositie op maar het zelfvertrouwen heeft een knauw gekregen en in plaats van een stap terug te doen dender ik er dwars overheen en verkloot ik de boel. Shit happens. Elk volgend canvas is een stap vooruit in een goede richting. Nieuwe, andere, vormen dienen zich aan. Doek voor doek kruip ik omhoog uit de zelfgegraven valkuil. Voorwaarts!
 

 
Een duik in het verleden, naar de website van de zwerfafvalreis om te herontdekken dat de term ‘je geld of je leven’ zich bij mij vier jaar geleden al aankondigde, in een blogbericht van 6 februari 2014 om precies te zijn. Net als in mijn huidige kunstproject waren het ook toen individuele sponsors die mogelijk maakten dat ik kon doen wat ik deed. En net als nu maakte die hardloopreis door Nederland het noodzakelijk om te na te denken over de rol die geld speelt in ons (mijn) bestaan. Dit is wat ik er toen over schreef:
 

Annelooptlangzaamhard. 6 februari 2014 > GELD. Sta mij toe u mee te nemen op een korte reis. Een reis waar kinderhandjes gauw gevuld worden, pubers bijbeunen, jongvolwassenen lanterfanten en professionals zich een breuk werken om tot de slotsom te komen dat het ook anders kan.
 

Onze kijk op geld is gekoppeld aan het werkwoord verdienen. Een mens moet werken en zijn geld verdienen is de algemeen geldende regel. Aan die norm heb ik me net als u en vele anderen geconformeerd. Als kind werd ik vanuit die gedachte keurig geconditioneerd met zakgeld dat me door mijn ouders onthouden werd als ik niet braaf was, want voor wat hoort wat en wie betaalt bepaalt. Als tiener werd het zakgeld uitgebreid met kleedgeld. De naam verraadt het al, die (toen nog) guldens zijn geoormerkt en feitelijk bedoeld om m’n moeder te bevrijden van het eindeloze gezeur van “al mijn kleren zijn stom”. Ouders denken (terecht) dat ze er goed aan doen om hun kroost te leren omgaan met de lasten en de lusten die het bezitten van geld met zich meebrengt, maar er zit een keerzijde aan. Eenmaal de smaak te pakken dreef geldhonger me de boer op. Zomervakanties bracht ik op m’n knieën door tussen de aardbeienbedden, veilingkistje na veilingkistje vullend conform instructie “alleen de rode, mét kroontje, niet knijpen en niet kletsen!” De zoete verdiensten gingen op aan sigaretten, make-up en prullerige sieraden. Tegen de tijd dat ik de middelbare school verliet was de jeugdwerkloosheid sinds de crisis van de jaren ’30 niet zo hoog geweest en zou de jaren erna alleen nog maar stijgen. Voor mij en mijn generatiegenoten was er de RWW uitkering. Gratis geld in ruil voor sollicitatieplicht en wekelijks bezoek aan het arbeidsbureau waar de betreffende ambtenaar de moed had opgegeven om me aan een niet-bestaande baan te helpen. Ik was 18, woonde goedkoop op kamers en deed weinig anders dan luieren en feesten. Het waren gouden jaren.

 
Als ik het dorp uit trek trekt de economie aan. Den Haag biedt zicht op arbeid en in de functie van ongediplomeerd bejaardenhulp krijg ik mijn allereerste verdiende loon. Werk brengt genoeg geld in het laatje om er mee te kunnen strooien. Ik geef het weg aan ondernemers in mode- , toeristen-, en meubelindustrie en middenstanders als kapper en kroegbaas. Ik doe als alle mensen om mij heen. Zo verandert werken om te leven ongemerkt in leven om te werken.
 

In de jaren negentig is de term ‘overspannen’ vervangen door het hippere ‘burn-out’ en klim ik uit m’n eerste depressie. Elk nadeel heb z’n voordeel en een relatiebreuk met daar uit voortvloeiende gedwongen huisverkoop spekt m’n banksaldo zodanig dat ik mezelf kan gaan herontdekken in Australië. Zes maanden lang geniet ik van deze vrijheid. Als het niet gelogen was zou ik zeggen geld speelt geen rol, maar het is juist die zak met geld die maakt dat ik tijd kan besteden aan zaken die er toe doen: lachen, luieren, luisteren, voelen, vrijen, vrienden, gezellig, gezond, gelukkig.
 

De eerste jaren van de nieuwe eeuw staan in het teken van het vinden van een heilzame balans tussen tijd en geld. Werk en privé combineren we efficiënt in een leuke baan, met leuke collega’s en een leuke baas. Met z’n allen werken we ons het schompes, we consumeren ons een breuk en moeten tegelijkertijd sparen sparen sparen voor later want tegen de tijd dat wij met pensioen mogen is het gedaan met de welvaartsstaat. Het lijkt heel wat want we zijn allemaal druk druk druk. Hoe leuker de baan, hoe meer ik verdien, hoe minder ik me afvraag… hoe het mogelijk is dat ik me opnieuw midden in het land der depressieven bevind. Nu is geld ineens besmet. Grootverdieners nagelen we aan de schandpaal want het is crisis! Niet alleen ik maar heel de wereld zit in een dal. “Moedeeeer ik wil er af!” Drastische maatregelen zijn nodig: consuminderen is het devies. Geen nieuwe kleren/meubels/spullen, zoveel mogelijk hypotheekschuld aflossen en mijn dagen vullen met doen wat goed voelt. Dat lucht op.
 

Zó blij, zó blij… want de anderen dat zij wij. In gesprek met mensen op mijn pad valt me op hoezeer geld u en mij dwarszit. Die gesprekken lopen vaak langs dezelfde route: “Ja Anne, doen zoals jij dat wil ik ook wel. Als ik het voor het zeggen had zou ik het liefst (…) maar hoe kom ik dan aan geld?” Telkens is die geldvraag de eerste ‘maar’ die ik te horen krijg. Voor mij een instinker omdat ik geneigd ben het vraagteken te interpreteren als een verzoek om hulp bij het vinden van een antwoord. Het duurt dus even voor ik snap dat het de steller niet gaat om het verwezenlijken van de droom maar – tegengesteld daaraan – om het opwerpen van een barricade, een dubbelbluf barricade omdat de oplossing al is verstopt in de eerste helft van de zin “als ik het voor het zeggen had” en om de valkuil nog dieper te maken: een derde blufbarricade verscholen in “dat wil ik ook wel.” Avond aan avond denk ik behulpzaam te zijn door met de gesprekspartners op onderzoek te gaan naar antwoord en oplossing zodat zij werk kunnen maken van hun voornemens en nieuwe leven. Na weer zo’n avond vruchteloos discussiëren heb ik eindelijk de juiste vertaling te pakken: als ze zeggen “dat wil ik ook wel” bedoelen ze “op momenten dat de wasmachine stuk is, de kinderen door het huis schreeuwen, het eten aanbrandt, de rits van mijn lievelingsbroek niet meer dichtgaat en mijn man belt dat ‘ie nog even met collega’s gezellig gaat borrelen… ja op die momenten wil ik ook wel net als jij de hele dag een beetje buiten lopen met niets meer dan een rugzak zonder zorgen, maar op alle andere dagen ben ik best tevreden en hoef ik met niemand niet te ruilen.” De woorden “als ik het voor het zeggen had” staan voor angst en een zeker gebrek aan zelfvertrouwen “Ik durf niet voor mezelf te kiezen, daarom verschuil ik me achter tegenwerpingen zoals de kinderen zijn nog klein/in dit dorp accepteren ze dat nooit/daar heb ik geen diploma voor.” De zin “Maar hoe kom ik dan aan geld?” betekent niet anders dan “Ik wil veranderen maar ik wil er niets voor hoeven láten”. Zo bekeken blijft onze relatie met geld een moeizame. Oók als je er van af wilt.
 

Bij de start van dit zwerfafvalreisavontuur bedacht ik dat het vinden van (structurele) sponsors simpelweg zou lukken, dat de verkoop van m’n huis niet lang op zich zou laten wachten, dat het spaarvarken vet genoeg was; mijn uitgaven onderweg zouden minimaal zijn, logies en eten wordt immers in ruime mate gedoneerd. Van deze zaken zijn alleen de laatste uitgekomen, de pinpas komt gelukkig zelden tevoorschijn. Zo is het dat bij het opmaken van de balans ik tot ontdekking kom dat het spaarvarken een mager speenvarken is, dat het vinden van grote sponsors zo eenvoudig niet is, en dat de hypotheeklast ondanks extra aflossingen in onevenredige mate op het budget drukt. Door geld wil ik me niet laten weerhouden daarom besluit ik opnieuw tot een drastische maatregel: weg met het koophuis! Op het raam hangt een bord TE KOOP in de hoop dat ik iemand een plezier kan doen met een leuke eengezinswoning met tuintje in Den Haag. Eenmaal verlost van de grootste geldslurper is het mijn voornemen om mijn reisavontuur voort te zetten op basis van mini-mini-minimale kosten.
Zo kom ik tot de conclusie dat ik, in mijn wens om er zo veel mogelijk van los te komen, ook in deze fase opnieuw hoofdzakelijk bezig ben met geld. Het is waar wat ze zeggen: “Je geld of je leven!”

 

Artistieke drang

 
Het kan verkeren. In het blog van vorige maand schrijf ik dat krantensnippers me de nodige inspiratie gaan brengen in de vorm van papier maché sculpturen. In gedachten zag ik mezelf al in de weer met behangplak en kippengaas maar ineens openbaart zich een heel ander pad. Van het ene op het andere moment zit ik op een krukje uren achtereen ingespannen een portret te schilderen. Met een kwast! Op doek! Hoe braaf! Maar waarom dan toch? Ik moet toegeven: ik heb geen idee. De oorsprong van deze onverwachte behoefte is me een raadsel en alsof dat niet genoeg is zie ik niet hoe het schilderen van gefantaseerde portretten ook maar iets te maken heeft met #jegeldofjeleven, maar telkens als ik mijn aandacht richt op geldzaken lijkt een onzichtbare hand me een andere kant op te sturen. Het zet mijn ideeën over #jegeldofjeleven onder druk en daar word ik iebelig van. Om houvast te vinden graaf ik me dieper in. Op bezoek bij bevriend kunstenaar Keith Brighouse in Engeland, heb ik in Doncaster een ontmoeting met fotograaf Les Monaghan over zijn project #relativepoverty, het verbeelden van armoede en hoe dat hem aanzet tot politiek activisme. Iets waar ik mezelf steeds meer toe geneigd voel. Ook wissel ik uitgebreid van gedachten met Simon Duffy, oprichter van een denktank, het Centre for Welfare Reform, over sociaal-economisch gedachtegoed, hervormingen en het opnieuw ontwaken van een burgerbeweging. Het is een vervolg op een eerdere kennismaking met Jason Leman, trekker van een groep mensen in Sheffield die zich bezighouden met het basisinkomen. Een interview met mij is te lezen in het kunst-cultuur-politiek tijdschrift Now Then. Zij zijn denkers én doeners en deze ontmoetingen zijn niet alleen warm en leuk maar ook wederzijds interessant en het vormt aanleiding tot nieuwe plannen die mits goed uitgevoerd politieke actie tot politieke kunst zou kúnnen verheffen. Tot uitwerken van die ideeën komt het vooralsnog niet, in plaats daarvan oefen ik in het schetsen van gezichten. Hou op! Stop met die flauwekul en ga geld drukken, roep ik mezelf tot de orde. Tevergeefs. Het lukt niet. Mijn hoofd zit vol hoofden die naar buiten willen en iets in mij maakt dat ik móet toegeven aan deze vreemde artistieke drang die, zover ik kan beoordelen, nog geen doel of betekenis kent. Ik kan me niet herinneren zoiets eerder meegemaakt te hebben en ik hoop maar dat je met me meereist op dit onontgonnen pad. Misschien loopt het dood, misschien bevinden we ons in een doolhof, misschien vinden we de pot met goud aan de voet van de regenboog en misschien leidt deze portretterij via een omweg alsnog naar #jegeldofjeleven.
 

De stand op 1 augustus

Er zijn 45 deelnemers van de gedroomde 100 die nodig zijn om in mijn kunstenaarsbestaan te voorzien. Het werven van nieuwe sponsors staat heel even op een laag pitje, maar vanaf september gaat de campagne weer op volle kracht vooruit. Ik hoop de kring van weldoeners uit te breiden door het aanboren van nieuwe bronnen, bijvoorbeeld door me tegen vergoeding als aanjager/spreker aan te bieden voor gespreksbijeenkomsten over basisinkomen, burgerschap en leven op je eigen voorwaarden.

 
Ken jij mensen/groepen/organisaties/bedrijven die uitgedaagd willen worden om vrij te filosoferen over persoonlijke sociaal-economische vernieuwing? Laat het me weten of, nog mooier, mail naar annevandalen@xs4all.nl en nodig me uit.

Versnipperd

De uitspraak ‘je moet niet alles geloven wat je in de krant leest’ kennen we allemaal. Liegen dat het gedrukt staat, is er ook zo een, net als papier is geduldig. Dat laatste is maar goed ook want ik merk dat het tijd kost om de draai te maken van het werk dat ik afgelopen jaar maakte naar het nieuwe thema ‘je geld of je leven’. Om op gang te komen kun je maar het best gewoon ergens beginnen. Zo bedacht, zo gedaan.

Bij het opruimen van mijn atelier sta ik met een stapel oude kranten in mijn handen en mijn oog valt op de kop boven een artikeltje ‘bankier gearresteerd op verdenking van miljoenenfraude’. Ik neem een schaar en knip ‘m uit. Een paar uur later heb ik een verzameling koppen aan de ene kant en pagina’s met gaten aan de andere kant. Er is geen houen meer aan. Na de kranten zijn de reclamefolders aan de beurt. De oud papierbak naast de voordeur is een bron van geluk.

Stuntprijzen, kiloknallers, voordeelbonnen… ze vallen stuk voor stuk ten prooi aan de schaar. Al gauw liggen de koppen uit het economiekatern van de Volkskrant naast de aanprijzingen uit de ALDI-folder. Ik ontdek steeds grotere letters voor alsmaar lagere prijzen. Het kreten van de reclame zijn het jargon van de journalist. Elke dag weer wordt niks nieuws onder de zon verpakt in een nieuw jasje. Mijn ogen scannen van kop naar kop en ik absorbeer letters tot ik een ons weeg – NU VOOR 0,99 CENT . Het onderscheid tussen propaganda en informatie verdwijnt als sneeuw voor de zon en al wat rest zijn losse snippers. Eureka! Die snippers vormen de basis voor papier maché en met papier maché kan ik alle kanten op. Iets in mijn hersens draait een slag en ik voel het kwartje vallen.

Waardevast

“Als de kunst die je maakt niet verkoopt heb je geen bestaansrecht”, werd mij in niet mis te verstane bewoordingen door reaguurders aan het verstand gebracht naar aanleiding van de NOS publicatie over mijn Onsbasisinkomen. Het artikel vertelt hoe ik, bevrijd van financiële onrust naar hartelust werk produceer zonder me te hoeven bekommeren over de al dan niet commerciële waarde van mijn inspanningen. Kortom het hebben van een basisinkomen schept artistieke vrijheid.
De prijs die ik voor die vrijheid betaal is nul niks nada noppes want het hele eieren eten van een basisinkomen is nu juist dat er geen voorwaarden aan gesteld worden. Kortom, het basisinkomen is een geschenk. Wat niet betekent dat het me, als ontvanger van dit cadeau, niks kost. Omdat het hebben van een basisinkomen op zijn zachtst gezegd nogal ongebruikelijk is, roept het uiteenlopende reacties op die variëren van positief “fijn voor je, het is je gegund” of “dat wil ik ook wel” naar negatief “daar betaal ik geen belasting voor” tot aan agressieve verontwaardiging “de rambam voor je, ga werken, uitvreter”. In de publieke belangstelling staan, zo valt te constateren, brengt dus kosten met zich mee. Ik betaal er als kop van Jut een prijs voor. Op sommige momenten voelt het alsof ik teveel betaal en op andere momenten prijs ik me gelukkig. Dat laatste is bijna altijd het geval, het maakt dat ik de kwaadwillende dan wel goedschikse reacties op de koop toeneem. Maar… handen af van mijn bestaansrecht. Geen mens is minder of meer waard dan een ander. Daar valt niet op af te dingen, het geldt voor mij, voor jou en voor ons allen. Elk mens heeft het onvoorwaardelijke recht te bestaan.

Zet me aan het werk

Het is mijn diepste wens om in zo groot mogelijke vrijheid mijn kunstenaarschap te beoefenen vanuit de overtuiging dat kunst het leven zin geeft. Kunst is waardevol voor mij én voor anderen. Om zulke waarde te kunnen creëeren is geld nodig. Geld waaraan het mij als kunstenaar ontbreekt. Juist dat dilemma vormt de aanleiding voor mijn nieuwste kunstproject Je geld of je leven. Het stelt me in staat om een  jaar lang vrij en autonoom te werken.

Dit project is te verwezenlijken met 100 donateurs die zich voor de periode van 1 jaar en €10 per maand verbinden aan ‘je geld of je leven’. Het project start op 1 juni en heeft een looptijd van 12 maanden, tot juni 2018. Het wordt afgesloten met opnieuw een expositie waarbij onder de 100 donateurs 1 werk verloot zal worden. Er valt dus voor iedereen wat te winnen. Gulle gevers kunnen zich direct al aanmelden. Mail naar annevandalen@xs4all.nl onder vermelding van ‘Je geld of je leven’. Er is nog plaats voor 47 deelnemers want de eerste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  53 donateurs hebben zich al aangemeld.